İş Başvuru Formu
İnsan Kaynakları Politikası
     Elkim Kauçuk ve Kimya Sanayi olarak kauçuk sektörünün yerel ve uluslararası pazarda yaygınlaşmasına verdiği önemin, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi beklenir.

 

     Bu yönde, çalışanların dünyaya ve gelişime açık, kauçuk ve kauçuk kimyasalları konularına ilgili, tercihen İngilizce başta olmak üzere yabancı dillere hakim ve iletişim becerilerinin kuvvetli olmasına öncelik verilir.

 

  Sorun çözme, karar verme, planlama ve organizasyon konularında yetkin, takım çalışmasına yatkın, yaratıcı ve yenilikçi, olumlu bir tutuma sahip ve kişisel gelişime açık olmak gibi temel yetkinlikler, Elkim Kauçuk çalışanlarının ortak özellikleridir.

 

     Kapsayıcı, adil, eşitlikçi ve çeşitlilikten beslenen bir kurum kültürü oluşturmak için benimsediğimiz Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Politikası, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde tanımlanan temel haklara, BM Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ne (WEPs) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ilgili kararlarına dayanmakta ve tüm yönetici ve çalışanlarımız için bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır.
 
   Bu politika metninde listelenen ilkelerin iş ortakları, hizmet alınan kurumlar tarafından da benimsenip uygulanmasını talep eder.

Sevkiyat ve Teslimatlarımız Elkim Depo Deliklikaya'dan Yapılacaktır.

Araştırmacı ve yenilikçi uzman kadromuzla, sürekli malzeme stoğunu ve ürün çeşitliliğini arttırıyoruz.